V letošním roce se mohl náš tradiční závod agility pochlubit názvem mezinárodní! Přijely si k nám totiž zasoutěžit dvě závodnice z Polska, a to především díky soutěži Bull Cup, které se zúčastnily se svými bulteriéry.

Celkem závodilo 83 závodníků z celé republiky a bylo opravdu na co koukat, protože se výsledky závodů započítávaly do kvalifi kace na mistrovství ČR v agility, a tak byla většina soutěžících již zkušenými a ostřílenými závodníky.

Prezence závodníků začala v časných ranních hodinách a první závodník se svým psem stanul na startovní čáře v 8 hodin, při takovém množství soutěžících je nutné začínat včas, aby se ceny a medaile nerozdávaly za tmy.

Celý den bylo hezké počasí bez deště, vše klapalo, jak mělo, k žádným nepříjemným událostem nedošlo a tak závod proběhl podle plánu. Všichni členové Psí školy Superpes se závodu zúčastnili, využili svých členských výhod nezaplatit startovné a celý den pomáhali a všichni přiložili ruku k dílu, včetně našich juniorů.

Věřím, že se všem závodníkům u nás v Lysé líbilo a že přijedou i na další agility závody, které se budou konat 6. 8. 2011.

Velký dík patří fi rmě TENESCO, která nám věnovala ceny pro vítěze a dárkové balíčky pro každého. Dále bych chtěla poděkovat paní Novákové (fi rma SPC-NET), která nám každoročně vyrábí zdarma reklamní plakátky a medaile pro vítěze zkouškových běhů. Velký dík patří také všem závodníkům i divákům, kteří přispěli fi nančně na pejsky z azylového domu paní Schilteové (www.utulek-skrivany. estranky.cz), celkem se vybralo 3.200 Kč a tato částka byla poslána na účet útulku.

V neposlední řadě bych ráda poděkovala městu Lysá nad Labem, které tento závod podpořila fi nančně a nemalou částkou podpořilo i činnost našich dětí a juniorů.

Podrobné výsledky závodu, velké množství krásných fotek (za které děkujeme hlavně paní Kamile Kuchařové) a ohlasy na proběhlý závod najdete na webových stránkách www.superpes.cz, sekce Škola.

Fotografie z akce najdete zde...

Fotografie z akce najdete zde...